برچسب : تهران مخوف

معرفی کتاب

معرفی کتاب «تهران مخوف» نوشته مشفق کاظمی

نویسنده
رمان تهران مخوف، روایت‌گر زندگی طبقات مختلف اجتماعی در اواخر دوره‌ی قاجار است و مشفق کاظمی در آن شرحی از فساد سیاسی و تباهی اخلاقی آن دوران را در اختیار خواننده قرار می‌دهد در آن دوران دستگاه اداری...