برچسب : تهران گردی

گردشگری

معرفی موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران

نویسنده
موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران در بنایی قدیمی در منطقه امیر‌آباد تهران، با مساحتی بیش از 9000 متر مربع از بناهای بازمانده دوره قاجاری است که به دستور امیرکبیر به عنوان اصطبل شاهی (جلالیه)...
گردشگری

معرفی عمارت مسعودیه تهران

نویسنده
عمارت مسعودیه ساختمانی تاریخی واقع در میدان بهارستان تهران است که در دوره ی قاجار (1295 ه.ق) به دستور مسعود میرزا حاکم اصفهان، ملقب به ظل السلطان فرزند ناصرالدین شاه ساخته شده است....