برچسب : توسعه معادن و فلزات

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام ومعادن (توسعه‌ معادن‌ و فلزات‌)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام ومعادن (توسعه‌ معادن‌ و فلزات‌) ...همانطور که در تحلیل سهام ومعادن مشاهده می کنید این سهم پس از اتمام موج 1 و 2، موج 3 صعودی خود را شروع کرده است....