برچسب : توماس ادیسون

زندگینامه افراد موفق موفقیت

برترین نوآوران تاریخ که خدمات زیادی به جهان ارائه کردند (قسمت سوم)

زهرا دره شیری
موفقیت برترین نوآوران تاریخ که خدمات زیادی به جهان ارائه کردند در طول تاریخ بشر همیشه افرادی وجود داشته اند که فراتر از زمان خود عمل کرده و توانسته اند از حالت مصرف کنندگی صِرف...
رمزهای موفقیت

سه نکته حیاتی

مهسا زکی زاده
سه نکته حیاتی سه چیز برای شاد بودن حیاتی است: -کاری برای انجام دادن -کسی برای دوست داشتن -امید به فردای بهتر توماس ادیسون مجله اینترنتی تحلیلک...