برچسب : تومور حاملگی

دهان و دندان

تومور حاملگی دندان چیست و چه زمانی می توان به دندانپزشک مراجعه کرد؟

نویسنده سلامتی تحلیلک
سلامت (دهان و دندان) تومور حاملگی دندان چیست و چه زمانی می توان به دندانپزشک مراجعه کرد؟ دوران بارداری یکی از حساس ترین دوران در مراقبت از دندان ها است. در این دوران دندان ها...