برچسب : توکا ریل

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام توریل (توکا ریل)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام توریل (توکا ريل)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام توریل مشاهده می کنید سهم اصلاح خود را در قالب یک کانال در حال اتمام است....