برچسب : تکات زندگی

رمزهای موفقیت

محدودیت های ذهنی

هادی جنگجو
افراد موفق نامحدود فکر می‌کنند. شاید خیلی‌ها بگویند تفکر نامحدود فقط توهم است، اما نباید فراموش کنیم که بیشتر اختراعات و دست‌آوردهای بشر بعد از شکستن محدودیت‌های ذهنی زمان خود به دست آمده‌اند…   تحلیلک...