برچسب : تکالیف مالیاتی

راهکارهای مالیاتی

تکالیف مؤدیان پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی

محمد مهدیان
تفکرات و دیدگاه های متفاوتی در خصوص اقدامات لازم پس از ارائه اظهارنامه وجود دارد که برخی از آنها نادرست و برخی دیگر مورد توجه مؤدیان قرار نمی گیرد....
راهکارهای مالیاتی

مهم ترین تکالیف مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده اشخاص حقوقی

محمد مهدیان
بر اساس قانون مالیات های مستقیم و یا سایر قوانینی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر یک از اشخاص حقیقی و یا حقوقی در هر یک از منابع مالیاتی، موظف به رعایت و انجام...