برچسب : تکلم

سلامت کودک

تکامل گفتاری در کودکان _ بررسی روند طبیعی گفتار در کودکان

کودک من
تکامل گفتاری در کودکان و بررسی روند طبیعی گفتار در کودکان از شیرخوارگی تا دو سالگی سال اول تولد دوره فشرده کسب مهارت‌های گفتاری در کودکان است. رشد قدرت تکلم در کودکان متفاوت است و...