برچسب : تیرماه

اخبار مالیاتی

تیرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری

محمد مهدیان
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۳۱ تیرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری بابت عملکرد سال ۱۳۹۶ است. به گزارش مجله اقتصادی تحلیلک، نادر جنتی با...