برچسب : تیم کوک

روانشناسی موفقیت موفقیت

رهبری و تاثیر آن در رسیدن به موفقیت (بخش دوم)

مهسا زکی زاده
موفقیت رهبری و تاثیر آن در رسیدن به موفقیت جف بزوس می گوید ما در دیدگاه خود سرسخت و در جزییات انعطاف پذیر هستیم. اگر سرسخت نباشید در همان مراحل آزمایش به سرعت تسلیم می...
روانشناسی موفقیت مطالب ویژه موفقیت

رهبری و تاثیر آن در رسیدن به موفقیت (بخش اول)

مهسا زکی زاده
موفقیت  رهبری و تاثیر آن در رسیدن به موفقیت تنها دو درصد از مردم می توانند کل کار را بدون سرپرست و آقا بالاسر انجام دهند تا به موفقیت برسند، به این آدم ها می...