برچسب : تیم

استارتاپ عمومی کسب و کار

چگونه در مواجهه با اخبار هراس انگیز به تیم خود قوت قلب ببخشیم؟

نویسنده
با نگرانی‌­هایی که ویروس کرونا در سراسر جهان ایجاد نموده، تنها صنعت حمل و نقل هوایی نیست که دچار مشکل شده است. بسیاری از صاحبان صنایع دچار این چالش هستند که چگونه این شرایط بلاتکلیفی...