برچسب : تیپیکو

تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش هایی از فاراک، خصدرا، تیپیکو، قنیشا و…

اخبار کدال فاراک: سهام ماشین سازی اراک در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۲ ریال سود محقق کرده است که نسبت به گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی نشده تغییری نداشته...