برچسب : ثبت نام الکترونیکی

راهکارهای مالیاتی

تکالیف ارایه اظهارنامه مالیاتی مشاغل مؤدیان مالیاتی

محمد مهدیان
اظهارنامه مالیاتی که صاحبان مشاغل بر اساس فعالیت و درآمدهای حاصل شده در طول یک سال مالیاتی مکلف به ارایه آن هستند، دفترچه ای است که عملکرد مالی آنها شامل کلیه رویدادهای مالی بنگاه اقتصادی...
راهکارهای مالیاتی

ثبت نام الکترونیکی و پیش ثبت نام کد اقتصادی مؤدیان مالیاتی و فرآیند انجام آن

محمد مهدیان
ثبت نام الکترونیکی ، گام نخست اجرای طرح جامع مالیاتی شاید بتوان مهم‌ترین موضوع موردبحث در سازمان امور مالیاتی را طی چند سال اخیر، اجرای طرح جامع مالیاتی دانست. موضوعی که نیازمند پیاده‌سازی دقیق زیرساخت‌های...