برچسب : ثریا دارابی

زندگینامه افراد موفق موفقیت

ثریا دارابی یکی از ثروتمندترین مدیران حوزه فناوری اطلاعات

زهرا دره شیری
زندگینامه افراد موفق ثریا دارابی یکی از ثروتمندترین مدیران حوزه فناوری اطلاعات ثریا دارابی متولد سپتامبر سال ۱۹۸۳ (شهریور ۱۳۶۲)  فارغ التحصیل رشته تاریخ هنر از دانشگاه جروج تاون است. ثریا دارابی یکی از سه بینانگذار...