برچسب : ثقزوی

تحلیل بنیادی

گزارش کدال : اخبار سود و زیان سهام شرکت ها در گزارش ۶ ماهه (۲)

محسن زکی زاده
گزارش کدال چافست: سهام افست در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۴۲ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۳٪ رشد داشته که...