برچسب : ثنور

تحلیل بنیادی

گزارش کدال :‌ گزارش سود و زیان سهام شرکت های سرمایه گذاری مسکن و …

محسن زکی زاده
گزارش کدال اخبار کدال :‌ گزارش سود و زیان سهام شرکت ها ثرود: سهام سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۴۲ ریال سود...
آرشیو تحلیل زنده اخبار تحلیل بنیادی

خلاصه و چکیده ای از خبرهای امروز کدال

هادی جنگجو
آپدیت خبرها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تا ساعت ۱۳ واتی واگذاری شرکت شبکه صرافی صنعت ومعدن   خفناور شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور موضوع: تعلیق ورقه بهادار ناشر به علت عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش...