برچسب : ثور

دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس پانزدهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (ارقام بروج و کواکب)

محمد مهدیان
  مردِ دانا دلِ ستاره شناس / که مراین برج را نهاد اساس - رقم برجها گه أعداد /  از حساب جمل گرفت و نهاد - از حمل "ها" الف ز ثور نشان / باز جوزا و...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس نهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (میل کلی – بخش دوم)

محمد مهدیان
منطقه البروج به چهار نقطه یاد شده اعتدالین و انقلابین به چهار ربع متسای منقسم می‌گردد و مدت سیر شمس در هر ربع یکی از فصول اربعه سال شمسی در اکثر ربع مسکون است....