برچسب : جاقی نوجوانان

سلامت کودک

چاقی کودکان و نوجوانان – بخش سوم

کودک من
والدین بهترین الگوی رفتاری برای فرزندان هستند، در نظر داشته باشید برقراری شیوه زندگی سالم (تغذیه مناسب، فعالیت جسمی و آرامش روحی)، مهم ترین و موثر ترین راه برای مقابله با اضافه وزن و چاقی...