برچسب : جان گری

معرفی کتاب

معرفی کتاب «مردان مریخی زنان ونوسی» نوشته جان گری

نویسنده
معرفی کتاب «مردان مریخی زنان ونوسی» نوشته جان گری...این کتاب (Men are From Mars Woman are From Venus) توضیح می‌دهد که زنان و مردان به رغم وجود تفاوت‌ها می‌توانند شیوه‌هایی را بیاموزند تا به رابطه‌ی...