برچسب : جان گودریک

زندگینامه افراد موفق

زندگینامه جان گودریک ستاره شناس هلندی

مهران توفیقی
جان گودریک کر و لال بود و بیشتر شهرتش به خاطر مشاهدات دقیقش در سال ۱۷۸۲ از ستاره رأس الغول در صورت فلکی برساووش می باشد....