برچسب : جاکلیدی

آموزش کسب و کار های خانگی چرم دوزی کسب و کار خانگی مطالب ویژه

آموزش دوخت کیف جاکلیدی چرم

آنجل
قسمت سرکلیدی را در وسط کار چسب می زنیم و اگر دوست داشتیم برای تزیین سمت چپ و راست کار را دوخت می زنیم. اگر برای اطراف کار چرم در آورده بودیم آنها را هم...