برچسب : جایگاه داران سوخت

راهکارهای مالیاتی مالیات

فراخوان مشمولان مرحله هشتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده

محمد مهدیان
پیشتر سازمان مالیاتی در مجموع مشاغل مختلفی را در هفت فراخوان مشمول مالیات بر ارزش افزوده کرد. به تازگی فراخوان هشتم نیز صورت گرفت و در این فراخوان صاحبان جایگاه های سوخت نیز به جمع...