برچسب : جدایی نادر از سیمین

نقد و بررسی فیلم

نگاهی به آثار اصغر فرهادی؛ تأملی برفیلم جدایی نادر از سیمین (قسمت دوم)

مسیح زیارانی
بررسی جدایی نادر از سیمین ... قشر روشنفکر شعار می دهد، می خواهد مبارزه کند اما در جای امن خود زندگی می کند و پیامدهای این مبارزات و شعارها به قشر کارگر و ضعیف فشار...
فیلم و سینما نقد و بررسی فیلم

نگاهی به آثار اصغر فرهادی؛ تاملی برفیلم جدایی نادر از سیمین

مسیح زیارانی
نگاهی به آثار اصغر فرهادی؛ تاملی بر فیلم جدایی نادر از سیمین ... این فیلم پنجمین اثر فرهادی است که جایزه اسکار را برای ایران به ارمغان آورد. همانطور که از نام فیلم پیداست، فیلم...