برچسب : جذب

روانشناسی موفقیت

انسان در زندگی چیزی را به طرف خود جذب می کند که انتظارش را دارد

مهسا زکی زاده
انسان در زندگی چیزی را به طرف خود جذب می کند که انتظارش را دارد انسان در زندگی خود همان چیزی را به طرف خود جذب می کند که انتظارش را دارد؛ ورزشکاری که به...
رمزهای موفقیت عمومی

اﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

مهسا زکی زاده
اﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺬﺏ می شود ﻭ ﺻﺪﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺁﻥ نمی زند. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﯾﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺵ...
رمزهای موفقیت

ما شرایط را به طرف خودمان جذب می کنیم…

مهسا زکی زاده
ما شرایط را به طرف خودمان جذب می کنیم… اگر پیوسته احساس کمبود، اندوه، افسردگی و فقدان عشق یا هرگونه ناتوانی دیگر می‌کنی، به طور جدی بیندیش که چگونه این شرایط را به طرف خود...
رمزهای موفقیت

قدرت ذهن

مهسا زکی زاده
قدرت ذهن ورزشکاری که به خود می‌گوید: باید برای برنده شدن فلان گردنبند را به گردن بیاندازم یا فلان کفش را بپوشم، واقعا بدون این‌ها قادر به بردن نیست! اما آنچه به او قدرت برنده...