برچسب : جرائم مالیاتی

راهکارهای مالیاتی

جرایم مالیاتی عدم استفاده از دستگاه های کارتخوان بانکی

محمد مهدیان
از ابتدای سال 1392 بود که اولین گروه صاحبان درآمد مشاغل که ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش (صندوق فروشگاهی) شدند، توسط سازمان امور مالیاتی اعلام گردید و طی سال های بعد از آن...
راهکارهای مالیاتی

مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ مشاغل در قالب فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م

محمد مهدیان
بر اساس ماده 100 ق.م.م و تبصره آن به سازمان امور مالیاتی این اختیار داده شده است تا سالانه برخی از فعالیت های شغلی را که میزان فروش آنها تا حد مشخصی بوده از ارائه...
راهکارهای مالیاتی

مهلت ارسال و جرائم انواع اظهارنامه‌های مالیاتی

محمد مهدیان
انواع اظهارنامه‌های مالیاتی بر اساس منابع مالیاتی و شرایط آن با یکدیگر متفاوت بوده و هر یک موعد مقرر و فرمت مخصوص به خود را دارند که این موضوع بر اساس قوانین مالیاتی و ضوابط...
راهکارهای مالیاتی عمومی

جرائم مالیاتی قانون مالیات های مستقیم در خصوص صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی

محمد مهدیان
جرائم مالیاتی همواره یکی از مهم‌ترین ابزارها برای جلوگیری از فرار مالیاتی به شمار می‌رود. میزان سنگینی هر یک از این جرائم بسته به نوع و اهمیت آن متفاوت است. اغلب این جرائم در فصل...
راهکارهای مالیاتی

جرائم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان درآمد

محمد مهدیان
توجه ویژه قانون گذاران به جرائم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان درآمد در میان مراحل شناسایی و تعیین مالیات، همواره شناسایی مؤدیان مالیاتی مهم‌ترین گام در جهت تعیین مالیات به شمار می‌آید. علت این امر...
تازه های مالیاتی

اطلاعیه نحوه برخورد با کتمان درآمد اصناف

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی   –    اطلاعیه   –   سازمان امور مالیاتی کشور   –   دسته: مالیات بر درآمد موضوع: نحوه محاسبه جرایم کتمان درآمد در اظهارنامه تسلیمی و با هزینه های غیر واقعی       سید کامل تقوی...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۷

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۷: مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد(۲۷۴) تا(۲۷۶) این قانون، مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷)...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۶

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۶: چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۴

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۴: موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۵

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۵: چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ماه تا دوسال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود: ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی ممنوعیت...