برچسب : جرات

رمزهای موفقیت

جسارت کن و متفاوت باش

مهسا زکی زاده
جسارت کن و متفاوت باش در دنیایی که همه سعی می‌کنند شبیه به هم باشند جسارت کن و متفاوت باش و در زمانی که همه از هم تقلید می‌کنند جرات کن و متمایز باش زندگی...