برچسب : جرج برنارد شاو

رمزهای موفقیت

رویاپردازی شروع به دست آوردن است…

مهسا زکی زاده
رویاپردازی شروع به دست آوردن است… رویاپردازی شروع به دست آوردن است. شما ابتدا چیزی را که می‌خواهید تصور می‌کنید، سپس با همین تصور به سمتش حرکت می‌کنید و در نهایت چیزی را که به...