برچسب : جرم گیری

بهداشت و سلامت دهان و دندان

آیا جرم گیری دندان ها باعث لقی دندان می شود؟

نویسنده سلامتی تحلیلک
سلامت (دهان و دندان) آیا جرم گیری دندان ها باعث لقی دندان می شود؟ متاسفانه فرهنگ غلطی که در جامعه رواج دارد این است که جرم گیری دندان ها باعث لقی آن ها می شود....