برچسب : جرم

عمومی

با اتو جرم گرفته و کثیف شده چه کنیم؟

نویسنده
حتما برای شما هم پیش آمده است که بر اثر بی دقتی یا استفاده زیاد از اتو، اتو جرم گرفته و کثیف شده باشد. ما در اینجا چند راه حل برای تمیز کردن جرم و...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۹

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۹: هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌ استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده(۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۷

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۷: مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد(۲۷۴) تا(۲۷۶) این قانون، مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷)...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۶

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۶: چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۴

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۴: موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۵

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۵: چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ماه تا دوسال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود: ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی ممنوعیت...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۳

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۳: تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ‌ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز...