برچسب : جسارت

رمزهای موفقیت

جسارت در زدن داشته باش…

مهسا زکی زاده
جسارت در زدن داشته باش… درها برای کسانی باز می شوند که جسـارت در زدن داشته باشـند، با عشـق، با محبت، با تلاش و با امید در بزن، حتما درها گشوده خواهند شـد…   مجله...
رمزهای موفقیت

جسارت

مهسا زکی زاده
جسارت اجرایی کردن ایده هایت را داشته باش جهان پر است از ترسو های خوش فکر… تحلیلک...