برچسب : جعبه سازی با پارچه

جعبه سازی کسب و کار خانگی

آموزش جعبه سازی با پارچه؛ جعبه سه طبقه!

Tahoora
در این مطلب یک مدل آسان تر برای جعبه پایه آموزش داده می شود. برای این کار مربعی به اندازه 16×16 کشیده و چهار مستطیل 16×6 سانتی متر را در اطراف آن می کشیم....
جعبه سازی کسب و کار خانگی

آموزش جعبه سازی با پارچه

Tahoora
چسب چوب را با قلمو بر روی سطح کار (قسمتی که می خواهیم وصل شود) پخش می کنیم و تا زمان خشک شدن می توانیم در محل های اتصال از چسب کاغذی استفاده کنیم تا...