برچسب : جف بزوس

روانشناسی موفقیت موفقیت

رهبری و تاثیر آن در رسیدن به موفقیت (بخش دوم)

مهسا زکی زاده
موفقیت رهبری و تاثیر آن در رسیدن به موفقیت جف بزوس می گوید ما در دیدگاه خود سرسخت و در جزییات انعطاف پذیر هستیم. اگر سرسخت نباشید در همان مراحل آزمایش به سرعت تسلیم می...
روانشناسی موفقیت مطالب ویژه موفقیت

رهبری و تاثیر آن در رسیدن به موفقیت (بخش اول)

مهسا زکی زاده
موفقیت  رهبری و تاثیر آن در رسیدن به موفقیت تنها دو درصد از مردم می توانند کل کار را بدون سرپرست و آقا بالاسر انجام دهند تا به موفقیت برسند، به این آدم ها می...
رمزهای موفقیت

ترس از انتقاد

مهسا زکی زاده
ترس از انتقاد اگر نمی‌خواهید مورد انتقاد قرار بگیرید پس بهتر است دست به هیچ کار جدیدی نزنید! و همچنان به روال گذشته، کارهای خود را انجام دهید… اگر من هم از انتقاد می‌ترسیدم، امروز...