برچسب : جوجو مویز

ادبیات معرفی کتاب

معرفی کتاب «دختری که رهایش کردی» نوشته جوجو مویز

نویسنده
دختری که رهایش کردی به صورت موازی راوی داستان دو دختر است که با فاصله زمانی ۱۰۰ سال از هم زندگی می‌کنند....
ادبیات معرفی کتاب

معرفی کتاب «یک بعلاوه یک» نوشته جوجو مویز

نویسنده
معرفی کتاب «یک بعلاوه یک» نوشته جوجو مویز. «یک بعلاوه یک» داستان زندگی مادری بیست و هفت ساله تنها و بی‌پشتوانه به نام جسیکا توماس است که به سختی در دو نوبت کار می‌کند تا...
معرفی کتاب

«من پیش از تو» نوشته جوجو مویز

نویسنده
من پیش از تو داستانی عاشقانه است که عشق یک پرستار به بیمارش را به تصویر می‌کشد. ویل مردی سی و پنج ساله بر اثر حادثه ای ویلچر نشین می‌شود. مادر ویل به فکر استخدام...