برچسب : جورج سمیوئل کلاسون

روانشناسی موفقیت معرفی کتاب

معرفی کتاب «ثروتمندترین مرد بابل» نوشته جورج ساموئل کلاسون

نویسنده
معرفی کتاب «ثروتمندترین مرد بابل» نوشته جورج ساموئل کلاسون ...قصه‌های کلاسون، مجموعه‌ای است به شکل دوران بابل باستان که همگی داستانی مشابه دارند: مرد ثروتمند دانایی که به مرد فقیر نادانی چگونگی سخت کارکردن، تنظیم...
مطالب ویژه معرفی کتاب

کتاب ثروتمندترین مرد بابل (قسمت آخر)

مهسا زکی زاده
ثروتمندترین مرد بابل قسمت آخر دیدار با الهه شانس آرکاد، ثروتمندترین مرد بابل در پاسخ به سوال شخصی که پرسید چطور می شود خوش شانسی را جذب کنیم؟! گفت: روند زندگی به ما نشان می...
مطالب ویژه معرفی کتاب

کتاب ثروتمندترین مرد بابل (قسمت دوم)

مهسا زکی زاده
کتاب ثروتمندترین مرد بابل قسمت دوم جواب سوالم را ازچوپانی که ثروتمند شده بود اینگونه دریافتم: جاده ثروت را وقتی دریافتم که بخشی از درآمدم را برای خودم نگه داشتم! بخشی از درآمد مال خودت...