شنبه/ ۲ مرداد / ۱۴۰۰

برچسب: حضور و مراقبت

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس دوازدهم (پیرامون مسئولیت های اجتماعی)

کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال ۱۳۷۸ و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس دوازدهم این کتاب گران بها را آغاز کرده و خدمتتان عرضه می داریم.

رسیدگی به امور زندگی

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس دوازدهم (رسیدگی به امور زندگی)/۱

کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال ۱۳۷۸ و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس دوازدهم این کتاب گران بها را آغاز کرده و خدمتتان عرضه می داریم.

جدال احسن

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس دوازدهم (مواعظ حسنه / جدال احسن)

کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال ۱۳۷۸ و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس دوازدهم این کتاب گران بها را آغاز کرده و خدمتتان عرضه می داریم.

اسکرول به بالا