برچسب : ختور

تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال قبل افت داشته اند

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۱۲ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها به گزارش گروه تحلیل بازار سرمایه تحلیلک، اخبار کدال به شرح ذیل می باشد: برکت: سهام گروه دارویی برکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی...
آرشیو تحلیل زنده

بازگشایی و توقف نمادها

هادی جنگجو
در پایان معاملات امروز نمادهای کاوه، پدرخش، دفارا جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی و ختور جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی و...