برچسب : خواص کفیر

بهداشت و سلامت سلامت تغذیه

کفیر و محصولات کفیر را بهتر بشناسیم / خواص درمانی کفیر چیست؟

فریماه ترحمی
کفیر محتوای میکرو ارگانیسم هایی است که طی فرآیندی از دانه های آن تشکیل می شوند. دانه های کفیر، خوشه هایی از میکرو ارگانیسم ها است که به وسیله شبکه پلی ساکاریدی کنار هم قرار...