برچسب : خودآگاه

روانشناسی موفقیت

چگونه از خودشناسی به خود بهسازی برسیم؟ (قسمت اول)

الهه علیاری
چگونه از خودشناسی به خود بهسازی برسیم؟(قسمت اول)   می دانیم که تمام رهبران برای اثربخشی بهتر و بیشتر نیاز به خودشناسی دارند؛ یعنی رسیدن به شناخت کافی از نقاط قوت، ضعف، احساسات و افکار...