برچسب : خودت باش دختر

روانشناسی موفقیت معرفی کتاب

معرفی کتاب «خودت باش دختر» نوشته ریچل هالیس

نویسنده
این کتاب از زبان نویسنده‌اش ریچل هالیس نوشته‌شده است و او در سراسر کتاب تجربیات خود از زندگی را برای مخاطب تعریف می‌کند....