برچسب : خودسازی

روانشناسی موفقیت معرفی کتاب

معرفی کتاب «بیشعوری» نوشته خاویر کلمنت

نویسنده
معرفی کتاب «بیشعوری» نوشته خاویر کلمنت ...کتاب اثری با درون‌مایه روان‌شناسی، خودشناسی، اختلالات شخصیتی و رفتارشناسی و جرقه امیدی برای آن‌هایی است که با بی‌شعوری خو گرفته‌اند محسوب می‌شود....
روانشناسی موفقیت معرفی کتاب

معرفی کتاب «خودت باش دختر» نوشته ریچل هالیس

نویسنده
این کتاب از زبان نویسنده‌اش ریچل هالیس نوشته‌شده است و او در سراسر کتاب تجربیات خود از زندگی را برای مخاطب تعریف می‌کند....
روانشناسی موفقیت معرفی کتاب

معرفی کتاب «از خدا بخواه او می دهد» نوشته استر و جری هیکس

نویسنده
معرفی کتاب «از خدا بخواه او می دهد» نوشته استر و جری هیکس. کتابی که اکنون در دست دارید حاوی عظیم‌ترین و شگفت‌ترین تعالیمی است که تا امروز در این سیاره در دسترس داشته‌اید....