برچسب : خودشناسی

روانشناسی موفقیت عمومی

چگونه از خودشناسی به خود بهسازی برسیم؟(قسمت دوم)

الهه علیاری
چگونه از خودشناسی به خود بهسازی برسیم؟ (قسمت دوم)   رفتار کردن برخلاف عادت می تواند: _ باعث معذب شدن شما شود. (مثلا لازم است در جلسات پرسش و پاسخ اولین نفر جواب می دهم،...
روانشناسی موفقیت

چگونه از خودشناسی به خود بهسازی برسیم؟ (قسمت اول)

الهه علیاری
چگونه از خودشناسی به خود بهسازی برسیم؟(قسمت اول)   می دانیم که تمام رهبران برای اثربخشی بهتر و بیشتر نیاز به خودشناسی دارند؛ یعنی رسیدن به شناخت کافی از نقاط قوت، ضعف، احساسات و افکار...