برچسب : خیاطی به روش آسان

آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش رسم الگوی دامن ترک شماره ۱

خیاطی آسان
برای به دست آوردن عرض کار، دور باسن تقسیم بر تعداد ترک ها و قد دامن طول کادرمان می شود. بلندی باسن را اندازه زده، عرض کادرمان را نصف کرده و خطی تا پایین می...
آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش رسم الگوی شلوار

خیاطی آسان
برای رسم الگو ابتدا باید کادر را رسم کنیم. کادر 1/4 دور باسن است. (برای کار کش باید دور باسن را منهای 10یا 15 سانتی متر کنیم سپس کادر را بکشیم.)...
خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش رسم الگوی یقه انگلیسی

خیاطی آسان
از رایج ‌ترین یقه های هفت برگردان یقه انگلیسی است. اشکال یقه انگلیسی با توجه به پهنای برگردان یقه و میزان باز بودن آن متفاوت است که هر کدام تاثیرات متفاوتی دارند....
خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی یقه دلبری

خیاطی آسان
بازی یقه را اندازه زده و 2 سانت پایین می آییم (B) و از نقطه (B)  7-8 سانت داخل می آییم (C)....
خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش الگوی یقه گرد ساده

خیاطی آسان
الگوی یقه گرد ساده اولین یقه ای است که در آموزش خیاطی به هنرجوها آموزش داده می شود. برای این الگو از سرشانه 2 سانتی متر داخل می رویم و یقه را طراحی می کنیم....
خیاطی

آموزش خیاطی؛ نکات مهم دوخت

خیاطی آسان
برای اینکه کت خوش فرم باشد برای افراد چاق و معمولی 1.5 سانتی متر و برای لاغرها 2 سانتی متر از گودی کمر پشت داخل می شویم....