برچسب : خیال پردازی<

رمزهای موفقیت

تمام روز خیال پردازی کن

مهسا زکی زاده
تمام روز خیال پردازی کن تمام روز خیال پردازی کنتمام روز در مورد آنچه می‌خواهی انجام دهی خیال‌پردازی کن. این رویاها خواسته‌های تو را تعبیر خواهند کرد. اجازه نده هیچ شکی وارد رویاها و خواسته‌هایت...
رمزهای موفقیت

تمام روز خیال پردازی کن!

مهسا زکی زاده
تمام روز خیال پردازی کن! تمام روز در مورد آنچه می‌خواهی انجام دهی خیال‌پردازی کن. این رویاها خواسته‌های تو را تعبیر خواهند کرد. اجازه نده هیچ شکی وارد رویاها و خواسته‌هایت شود… وین دایر مجله...