برچسب : دادستانی انتظامی مالیاتی

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۵۰

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۵۰: در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ ‌تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه‌ ای از رأی...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۳۳

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۳۳: حذف شد.(۱) توضیحات: به موجب بند ۵۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده (۲۳۳) قانون حذف شد. “ماده ۲۳۳ قانون مالیات های مستقیم – در...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۳۱

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۳۱: در مواردی که ‌ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و‌سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۳۰

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۳۰: در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (۲۳۱) این قانون موجود باشد ‌اشخاص ثالث مکلف­اند با مراجعه...