برچسب : داروهای مضر

سلامت کودک

مشکلات جسمی نوزادان _ داروهای زیان زننده به جنین

کودک من
داروهای زیان زننده به جنین یکی از دلایل آسیب جنین در رحم مادر، مصرف برخی از داروها و مواد شیمیایی است. در زیر مهم ترین مواد شیمیایی و داروهایی که می‌توانند عوارض تکاملی ایجاد نمایند،...