برچسب : داستان های شیوانا

ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

چرخ روزگار /مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
داستان چرخ روزگار از شیوانا   در دهکده مرد خسیسی زندگی می کرد و یک کارگاه نجاری بزرگ، با امکانات بسیار خوبی داشت و کارهای متنوعی می ساخت و به شهرهای دور و نزدیک می...
ادبیات داستان کوتاه

کلام تلخ تو، اشک گرم من (مجموعه داستان های شیوانا)

زهرا فخرایی
کلام تلخ تو، اشک گرم من / مجموعه داستان های شیوانا ... شیوانا با دیدن زن جوان بسیار متاثر شد و ایستاد و علت گریه زن را پرسید....