برچسب : دامن ترک پاکلوش

آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی به روش گرلاوین؛ الگوی دامن ترک پا کلوش

خیاط باشی
آموزش خیاطی به روش گرلاوین، الگوی دامن ترک پا کلوش...برای دوخت این دامن، قسمت بالا طرف بلند به طرف کوتاه پای دامن و قسمت کوتاه طرف بالای دامن به بلندی پای دامن دوخته می‌شود....