برچسب : دامن جیب اریب

خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

خیاطی به روش گرلاوین؛ دامن جیب اریب کیسه ای

خیاط باشی
خیاطی به روش گرلاوین؛ دامن جیب اریب کیسه ای...بعد از سمت چپ از پنس بزرگ شش سانتی‌متر پایین آمده و از خط باسن کوچک از قسمت پهلو دو سانتی‌متر وصل می‌کنیم....