برچسب : دامن لنگی

آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن لنگی با روش جدید

خیاطی آسان
برای رسم الگوی دامن لنگی با روش جدید ابتدا کادری با عرض 1/4 دور باسن + 1 و طول قد دامن را می کشیم. از عرض کادر 1/4 دور کمر + 1 را علامت زده...
آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن لنگی به روش سایزبندی

خیاطی آسان
آموزش مطالب خیاطی آسان براساس الگوهای آماده طراحی شده است. در این روش الگوها براساس سایزبندی (سایز ۳۲تا ۵۴) آماده شده اند. برای هر بار دوخت لباس شما عزیزان نیازی به محاسبات و کشیدن الگوی...
آموزش کسب و کار های خانگی خیاطی

آموزش رسم الگوی دامن لنگی به روش مولر

آنجل
برای رسم الگوی دامن لنگی، از الگوی دامن تنگ یا فون کم استفاده می کنیم و ابتدا الگوی دامن تنگ را کامل با پنس ها می کشیم....